Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności i Plików Cookie

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie określa cele oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez What a Travel! Piotr Oracz z siedzibą w Krakowie przy ul. Krolowej Jadwigi 184, żądanych przez Użytkownika.

 

I. Definicje 

1. Administrator - oznacza What a Travel! Piotr Oracz z siedzibą w Krakowie przy ul. Krolowej Jadwigi 184 oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Składają się one z klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie, a ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. 

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie krakowtravelplanet.pl i whatatravel.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

II. Ochrona informacji 

Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w Serwisie. 

 

III. Udostępnianie informacji 

Administrator zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Dane te są udostępniane zainteresowanym podmiotom, ale nie zawierają one cech pozwalających na identyfikacje użytkownika.

 

IV. Rodzaje wykorzystywanych cookies 

1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, jednak w ograniczonym zakresie – nie będzie bowiem można korzystać z funkcji, które ze swej natury wymagają plików cookies.

 

V. Podstawa przetwarzania cookies 

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies, które nie są konieczne do funkcjonowania Serwisu ma miejsce na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności w Serwisie zgoda na korzystanie z technologii cookies, które nie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (na przykład za pomocą ustawień przeglądarki), co wpłynie jednak ujemnie na poziom funkcjonalności Serwisu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Podstawą przetwarzania cookies niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z tych usług jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora. W zakresie, w jakim również podmioty trzecie będące partnerami Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda 

 

VI. Cele w jakich wykorzystywane są cookies, administratorzy Cookies Zewnętrznych 

1. Cookies Administratora wykorzystywane są w następujących celach: 

a. Konfiguracji Serwisu:

i) dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu,

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

iii) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;

 

b. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzach przypisane do danego Użytkownika w ramach 

sesji,

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

 

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej Serwisu: 

i) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu, 

ii) Wyświetlania wybranych przez użytkownika ofert w schowku nawet po wygaśnięciu sesji. 

iii) Wyświetlania ilości ofert w schowku bez konieczności każdorazowego odpytywania serwera, 

iv) Wyświetlania tekstów z użyciem krojem czcionek dodatkowych, które nie są zainstalowane w systemie Użytkownika, 

v) Realizacji poszczególnych kroków procesu rezerwacji, 

vi) Zapamiętywania ostatnio wyświetlonego boksu z informacją; 

 

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności: 

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; 

 

e. Świadczenia usług reklamowych: 

i) dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań Użytkowników; 

 

f. Wyświetlania ankiet: 

i) Zbierania statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu, czasie i długości trwania odwiedzin w celu zbadania istnienia kryteriów, które musi spełnić Użytkownik, by została mu zaprezentowana ankieta;

 

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 

 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 

i) www.youtube.com, usługa prezentowania filmów o hotelach [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], 

ii) www.google.com, usługa Google Earth oraz Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

iii) www.worldweatheronline.com, usługa prognozy pogody [administrator cookies: Zoomash Ltd. World Weather Online z siedzibą w Wielkiej Brytanii],

iv) www.rentalcars.com, usługa wynajmu samochodów [administrator cookies: Traveljigsaw Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii],

v) microsoft.com, usługa pobierania skryptów JavaScript do obsługi formularzy w technologii Microsoft .NET WebForms z zewnętrznego serwisu [administrator cookies: Microsoft z siedzibą w USA], 

vi) merlinx.pl [administrator cookies: Elektroniczne Systemy Sprzedaży SP. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu], 

vii) googleapis.com, usługa pobierania plików czcionek i skryptów JavaScript z zewnętrznych serwisów, w celu optymalizacji ładowania strony internetowej Serwisu [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];

 

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, pozwalających na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Serwis w celu zapewnienia im dedykowanych treści reklamowych. Na potrzeby współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność marketingową przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika zapisuje pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność, które mogą stać się administratorem danych Klienta:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], 

ii) Google Adwords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], 

iii) Sales Manago [administrator cookies: Benhauer 2 Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie], 

iv) New Relic [administrator cookies: New Relic Inc. z siedzibą w USA], 

v) Criteo [administrator cookies: Criteo GmbH z siedzibą we Francji], 

vi) Firecrux [administrator cookies: Greenlogic Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu], 

vii) Awin [admisitrator cookies: Awin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie],

viii) Live Call [administrator cookies: Life Call Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie], 

ix) Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],

x) RTB House [administrator cookies: RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie];

 

c. zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: 

i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]; 

 

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: 

i) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], 

ii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], 

 

VII.Zmiany w polityce prywatności 

Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w niniejszej polityce ochrony prywatności i cookie, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu poprzez aktualizację polityki prywatności na stronie internetowej Administratora i opatrzenie jej odpowiednią datą. 

 

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2018